Головна » Файли » Загальноосвітні предмети » Інформатика

Контроль знань з теми: "Бази даних"
12.09.2014, 12:08
1. Коли місце збереження інформації стає базою даних? а) якщо дані об’єднані зв’язками і спільною структурою; б) якщо забезпечена секретність даних; в) як тільки якась інформація занесена до пам’яті комп’ютера; г) якщо завідуючий базою починає виконувати свої обов’язки; д) якщо інформація має включно текстовий характер. 2. Що таке СУБД? а) скорочення від слів Система Управління Базами Даних; б) скорочення від слів Структура Управління Базами Даних; в) скорочення від слів Система утримання Баз Даних; г) скорочення від слів Система Управління Базисами Даних. 3. Що являє собою СУБД? а) комплекс програм, що забезпечує взаємодію користувача з базою даних; б) програми для забезпечення взаємодії користувача з даними; в) програми для роботи з текстовими файлами; г) програми для взаємодії користувачів з операційною системою. 4. Що таке "реляційні бази даних"? а) бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць; б) сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації; в) бази, дані в яких розміщені у єдиній прямокутній таблиці; г) бази даних з великою кількістю інформації; д) бази даних, що мають ієрархічну структуру. 5. Якими бувають моделі зберігання даних? а) ієрархічна, мережева й реляційна; б) ієрархічна, мережева й таблична; в) ієрархічна, логічна та арифметична; г) мережева, таблична та реляційна; д) корпоративна, таблична та логічна. 6. Як називаються стовпчики в таблицях бази даних? а) поля; б) записи; в) кортежі; г) відношення. 7. Як називаються рядочки в таблицях бази даних? а) поля; б) записи; в) атрибути; г) відношення. 8. Яка основна характеристика полів? а) типи даних; б) ширина; в) кількість; г) достовірність даних. 8. Які основні об’єкти баз даних Access? а) таблиці, форми, запити, звіти; б) структури, макроси, запити, сторінки; в) модулі, макроси, запити, фільтри; г) рядки, стовпчики, макроси. 9. Об’єкти, безпосередньо призначені для зберігання інформації? а) таблиці; б) форми; в) запити; г) звіти; д) зв’язки. 10. Які об’єкти призначені для введення для перегляду даних? а) таблиці; б) форми; в) запити; г) звіти; д) зв’язки. 11. Які об’єкти призначені для пошуку, сортування та іншої обробки даних? а) таблиці; б) форми; в) запити; г) звіти; д) зв’язки. 12. Які способи створення таблиць можна застосовувати в Access? а) збереження даних у зовнішніх файлах; б) застосування майстра форм або майстра звітів; в) імпорт таблиць із зовнішніх файлів; г) за допомогою конструктора; ґ) введенням даних; д) застосуванням майстра таблиць. 13. Які типи даних може містити таблиця в Access? а) текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лічильник; б) логічний, поле об’єкта OLE, гіперпосилання; в) словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рік, обрахунок; г) текстовий, чистовий, чорновий, дата об’єкта OLE, лічильник. 14. Які режими роботи з таблицями дають змогу вводити до неї дані? а) «Режим таблиці»; б) «Мастер таблиц»; в) «Конструктор»; г) «Импорт таблиц»; д) «Связь с таблицями». 15. Як можна переміщуватися між полями та записами в таблиці? а) кнопкою Tab та клавішами переміщення курсору; б) вибирати мишею; в) вводячи ім’я поля коли натиснута клавіша Alt; г) вводячи ім’я поля коли натиснута клавіша Ctrl. 16. Для чого потрібно впорядковувати дані? а) це дає змогу покращити структуру таблиці; б) для прискорення пошуку даних; в) для зменшення обсягу бази даних; г) для визначення найбільших і найменших значень полів. 17. Як відсортувати дані таблиці? а) меню «Записи», пункт «Сортировка», пункт «Сортировка по возрастанию»; б) меню «Записи», пункт «Сортировка», пункт «Сортировка по убыванию»; в) меню «Сервис», пункти «Сортировка по возрастанию» чи «Сортировка по убыванию»; 18. Яке призначення фільтрів у таблицях? а) відображати лише записи таблиці, які задовольняють деякі умови; б) відображати лише поля таблиці, які задовольняють деякі умови; в) зменшувати кількість записів таблиці, які відображаються на екрані; 19. Як на етапі створення таблиці можна встановити її зв’язок з уже існуючою? а) майстром підстановки джерелом даних, вибравши поля іншої таблиці; б) майстром підстановки, одразу створивши можливий перелік значень; в) у властивості «Значение по умолчанию» вказати зв’язок таблиць; г) у властивості «Подпись» вказати зв’язок таблиць. 20. Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями базами даних? а) «один за всіх і всі зв одного»; б) «один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох», в) «один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»; г) «один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох». 21. Яке призначення вікна «Схема данных»? а) це універсальний засіб обслуговування зв’язків між таблицями; б) для перегляду полів таблиці; в) для редагування записів; г) це система створення зв’язків між формами та запитами. 22. Яке призначення вікна «Добавить таблицу»? а) для включення таблиць у запити та форми; б) для включення таблиць в структуру між табличних зв’язків; в) для вилучення таблиць із запитів та форм; г) для вибору таблиць з якими будуть встановлені зв’язки.
Категорія: Інформатика | Додав: vita
Переглядів: 764 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar